Çeşitli alanlardaki işbirliklerine ilişkin milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 6 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 Kasım 2022’de Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Tohumculuk Konusunda İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması” hakkında karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Aynı tarihte Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması” hakkında karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, taraflar, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ticari sözleşmelerin uygulanması sırasında taraf ülkelerin topraklarında karantina zararlarının yayılmasının önlenmesi amacıyla işbirliğini temin ederek, bitki koruma ve karantina alanında işbirliğinin devam ettirilmesini, sürdürülmesini ve taraf devletlerce alınacak önlemlerin uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlayacak.

25 Şubat 2020’de Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması” hakkında karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasında karşılıklı ilişkilerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla taraflar, gençlerin mevcut ihtiyaçlarına bağlı olarak gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimini destekleyici politikaların geliştirilmesi gibi bazı hususlarda işbirliği yapacak.

8 Eylül 2022’de İstanbul’da imzalanan ekli “Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması” hakkında karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Protokol kapsamında, Türk tarafında, 1000 adet ikili geçiş belgesi, 15 bin transit geçiş belgesi, 250 adet üçüncü ülkeye/ülkeden Irak’a geçiş ve Macar tarafı için 1000 adet ikili geçiş belgesi kotalarında anlaşma sağlandı.

7 Ekim 2022’de Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması” hakkında karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Protokol kapsamında ikili taşımaların da (dolu giriş-dolu çıkış/ dolu giriş-boş çıkış) serbestleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

16 Mayıs 2022’de Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması” hakkındaki karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir