Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta 158 milyar dolar oldu

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mart’a ilişkin “Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri” verilerini açıkladı.

Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları azalarak 158,0 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar ABD doları azalarak 149,0 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 530 milyon ABD doları artarak 9,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN KREDİ VE TAHVİL BORÇLANMALARI AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 603 milyon ABD doları azaldı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar ise 1,4 milyar ABD doları azalışla 12,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 32 milyon ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları oldu.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN BORÇLANMALARI ARTTI

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,4 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 13 milyon ABD doları artarak 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlemlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 87 milyon ABD doları azalışla 5,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 179 milyon ABD doları artışla 1,5 milyar ABD doları oldu.

ALACAKLIYA GÖRE DAĞILIM

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 985 milyon ABD doları artarak 104,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 419 milyon ABD doları artarak 8,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

BORÇLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,0’ının ABD doları, yüzde 35,6’sının Euro, yüzde 2,0’ının Türk lirası ve yüzde 2,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirtildi.

9,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,9’unun ABD doları, yüzde 38,0’ının Euro, yüzde 22,6’sının Türk lirası ve yüzde 5,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

GERİ ÖDEMELER TOPLAMI 39,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 149,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 33,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 66,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 26,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar ABD doları tutarında olduğu belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir