Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu’nda savcılıktan flaş karar

Mirza Şeker / YENİÇAĞ – ÖZEL HABER

Fatih Terim Fonu olarak bilinen vurgunun davasında karar çıktı.

Özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Futbolcuların avukatı banka için dava açmış, paraların banka tarafından ödenmesini istemişti.

Banka suçsuz bulunurken, alınan karar şu şekilde;

”Cumhuriyet BaşsavcılığımızcaDenizbank A.Ş. Levent Büyükdere Caddesi Şubesinde, şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan’a yatırım yapması amacıyla müştekiler tarafından teslim edilen paralara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Seçil Erzan hakkında banka müşterilerini dolandırdığı iddiası üzerinenitelikli dolandırcılık ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunda düzenlenen Bankacılık Zimmetisuçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna26/04/2023 tarihinde somut olaya konu eylemlere ilişkin ” … yürütülen soruşturma kapsamında ekte gönderilen şüpheli beyanı ve müşteki beyanları dikkate alınarak şüphelinin eyleminin 5411 Sayılı Bankacılık Kanun’unda yer alan zimmet suçuna vücut verip vermediğine ilişkin incelemenin yapılarak, bu hususta düzenlenecek raporun gönderilmesi…” hususundamüzekkere yazıldığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 18/08/2023 tarih E-90102173-659(9574)- 93140 sayılı müzekkere cevabına ilişkin yazıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun10648 sayılı kararı ile “…Bu aşamada, Kanunun 162 nci maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığını…” karar verildiğinin belirtilerek oluşturulan raporun değerlendirme ve sonuç kısmında “…İlk şikâyet ile Ekibimiz Raporu’nun tanzimine kadar iddiası incelenen ve raporlanan toplam 29 şikâyet olduğu anlaşılmıştır. Bu başvuruların sahipleri Seçil ERZAN’a muhtelif zamanlarda elden ve nakden para tevdi ettiklerini belirtmiş, bir kısım başvuru sahibi de paralarını kısmen veya tamamen geri alamadığını beyan etmiştir.

Müştekilerin bir kısmı ise hangi tarihte ve hangi tutarda para tevdiatında bulunduğu konusunda ayrıntı sunamamıştır.

Ancak Banka’ya ulaşan iddialar toplulaştırıldığında şikâyet sahiplerinin iddia ettikleri alacak tutarının 43.920.082 USD ve 15.625.000 TL seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır. İddia sahiplerinin Seçil ERZAN’a paraları fiziken ve nakden tevdi ettikleri konusunda beyanları mevcuttur. Söz konusu para hareketlerinin bir şekilde yeniden finansal sisteme dönmesi ve Seçil ERZAN’ın müştekilere geri ödeme yapmış olması olasılığından hareketle Ekibimizce Türkiye’de faaliyet gösteren seçili 23 banka nezdindeki hesap hareketleri alınmış ve Rapor’a konu işlemlerle tarih ve tutar açısından benzeşen para hareketleri aranmıştır. Yapılan inceleme sonucunda tutar ve tarih açısından Rapor’a konu işlemlerle belirgin şekilde eşleşen para hareketleri tespit edilememiştir. … Seçil ERZAN’ın müştekilerin büyük kısmı ile uzun yıllara dayanan tanışıklığı, dostluğu ve akrabalığı mevcuttur. Özellikle Florya Şubesi’nde görev yaptığı dönemde Galatasaray Spor Kulübü’ne mensup kişiler ile yakın temas kurduğu anlaşılmaktadır.

Seçil ERZAN ile tanışıklık, arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri bulunan müştekiler ile Seçil ERZAN arasında nakit ve efektif teslimi ve tesellümü gerçekleştiği, bu ilişki çerçevesinde müştekilerin (bazıları belge dahi talep etmeden) Seçil ERZAN’a para tevdi ettiği beyan edilmiştir. Rapor’a konu işlemleri içeren efektif ve nukutun bir kısmı Seçil ERZAN’ın şubedeki odasında (veya şubede) gerçekleşmiştir. Bir kısım teslimat ise şube dışındaki mekânlarda gerçekleşmiştir. Teslimatların bir kısmının doğrudan Seçil ERZAN’a, bir kısmının da Seçil ERZAN tarafından yönlendirilen kişilere yapıldığı belirtilmiştir. Rapor’a konu işlemlerde müşteki olan her bir kişinin şikâyetinin kendine özgü ve farklı olduğu aşikâr olmakla beraber Seçil ERZAN’ın “fon vaadi”, “yüksek faiz”, “yatırım amacı (paranın değerlendirilmesi)”, “borç” ve “faizli ödünç para” olmak üzere beş nedenle para teslim aldığı anlaşılmıştır. Bazı müştekilerin ifadesine göre inandırıcılık sağlamak adına paranın geri verilmesinde Banka için süreçlerin devam ettiğine dair ifadelerin bulunduğu, bu paraların Banka’nın dâhil olduğu bir fon marifetiyle yönetildiği, dolayısıyla yasal bir zemini olan fon marifetiyle olduğuna dair inancın müştekiler üzerinde tesis edilmeye çalışıldığı görülmüştür. Yukarıda ifade edilen “fon vaadi” Seçil ERZAN tarafından müştekilere lanse edilen, sadece seçkin kişilerin kabul edildiği, yüksek kazançlı ve sadece nakit para tevdiatı ve tahsilatı yöntemi ile çalışan, Banka yöneticileri tarafından yönetilen, Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkili sembol kişilerin de yatırımcı olarak bulunduğu bir fona ilişkindir. soruşturma kapsamına dâhil olduğu görülen 19.04.2023 tarihli suç duyurusunda Banka yöneticileri Hakan ATEŞ, Mehmet AYDOĞDU ve Seçil ERZAN şüpheli olarak gösterilmektedir. Seçil ERZAN’a atfedilen fiiller konusunda Rapor’da ayrıntılı bilgi mevcuttur.

Şüpheli ifadelerinin bir kısmında Seçil ERZAN’ın Banka yöneticileri Hakan ATEŞ ve Mehmet AYDOĞDU tarafından yönetilen bir fonda yüksek getiri beklentisiyle nemalandırma taahhüdüyle para topladığı iddia olunsa da adı geçen Banka yöneticileri tarafından yönetilen ve müştekilerden edinilen paranın kayden veya nakden aktarıldığı böyle bir fonun mevcudiyetine ilişkin emareye (sirküler, sözleşme, ilan, dekont açıklaması, para hareketi ve sair belge) rastlanmamıştır. Seçil ERZAN beyanlarında, müştekilerin mevcut olmayan bir fonda yatırım yapılması için yönlendirilmesi, bu çerçevede müştekilerden bazen şube dâhilinde bazen dışarıda fiziken ve nakden para kabul edilmesi ve sonradan kabul edilen paralarla önceki borçların kapatılması şeklinde bir finansal yapı ifade edilmiştir. Seçil ERZAN tarafından teslim alındığı iddia edilen paraların Banka kayıtlarına ve/veya Banka mamelekine herhangi bir şekilde girmediği, işlemlerde aldatma unsurunun var olabileceği (olmayan bir fonu varmış gibi gösterme), Seçil ERZAN’ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevinin bulunmadığı hususları tespit edilmiştir. Yukarıda anlatılan hususlar çerçevesinde her bir müşteki bakımından konunun ayrı ayrı değerlendirilmesi ve eylemlerin yapılacak inceleme ve kovuşturmaya bağlı olarak sübutu halinde suçun mevcudiyeti ve tasnifinin adli makamlarca yapılması gereği dikkate alınarak T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı tarafından yürütülmekte olan 2023/82925 ve 2023/91542 numaralı soruşturmalar kapsamında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 162’nci maddesi uyarınca yazılı başvuruda bulunulup bulunulmayacağı konusundaki takdir yetkisinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu uhdesinde olduğu izahtan varestedir”, şeklinde cevap verildiği anlaşılmıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun zimmet suçuna ilişkin olarak 162. Madde de belirtildiği üzere”Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmayapılması, Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır.

Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir, ” hükmünün yer aldığı, bu haliyle somut olaya konu eylem sebebiyle muhakeme şartı olan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/08/2023 tarih E-90102173-659(9574)-93140 sayılı yazısında da belirtildiği üzere gerçekleşmediği anlaşılmakla; Yukarıda açıklanan gerekçelerle olayla ilgili olarak kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA, Kararın bir suretinin müştekilere ve ifadesi alınan şüphelilere TEBLİĞİNE, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 173.maddesi uyarınca, karara karşı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz kanunyolu açık olmak üzere karar verildi. 19/10/2023”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir